Уважени чланови и пријатељи, 

   

  У складу са обавезама које из Статута (члан 31.) Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда произилазе и на основу одлуке Управног одбора, заказујем седницу  Скупштине Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда и предлажем да се за рад исте утврди следећи 

   

  Д Н Е В Н И    Р Е Д 

   

  1. Избор радних тела Скупштине:

  а) Радно председништво

  б) Верификациона комисија

  в) Записничар и оверивачи записника 

   

  2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине

   

  3. Усвајање Извештаја о раду Савеза у 2017.г.:

  а) Извештај о раду у делу програма финансираног из буџета града Београда за рад са младим спортским талентима и унапређење стручног рада ( образац 1.19 )

  б) Извештај о раду у преосталом делу програма

   

  4.  Усвајање Извештаја о финансијском пословању Савеза у 2017.г.

  а) Извештај о распоређивању и утрошку средстава остварених из буџета Града Београда за рад са младим спортским талентима и унапређење стручног рада; ( финансијски извештај и образац 1.20)

  б) Извештај о распоређивању и утрошку средстава у преосталом делу програма;

  в)Разматрање и усвајање извештаја надзорног одбора Савеза 

   

  5. Доношење одлуке о пријему у чланство Савеза нових спортских удружења 

   

  6. Разно 

   

  Седница ће бити одржана у уторак, 30. јануара, 2018.г. у сали градске општине Нови Београд (сала 3. У приземљу) са почетком у 11,00 сати.

  Вас молимо да за делегата своје организације на овој седници, у складу са Статутом Савеза обезбедите одговарајуће пуномоћје  и да сви заједно будемо спремни да исту учинимо и по начину рада и по одлукама коректном и квалитетном.

  Иначе, одговарајуће материјале по питањима из дневног реда достављамо Вам у прилогу док ће преостали бити достављени накнадно, а након седнице и по закључцима Управног одбора који се одржава у међувремену.

   

  Захваљујем на разумевању и сарадњи 

   

  С поштовањем   Председник Савеза

  Велимир М.Кнежевић

   

  Prijatelji

  © 2017 Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda - SSOSIB. Sva prava zadržana.

  Please publish modules in offcanvas position.