(3)(10)(11)(12)(13)(30)


VELIČINA SLOVA

PROFIL

Prikaz

Vrsta menija

KONTROLE

Značaj sportsko rekreativnih aktivnosti

Sportsko-rekreativne aktivnosti imaju snažan uticaj na restituciju, održavanje i povećavanje fizičkih sposobnosti osoba sa invaliditetom, kao i na celokupan biološki sistem (zdravlje pojedinca).

Bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima utiče i na psihološki sklop ličnosti (jačanje samopouzdanja, samopoštovanja,...). Jedna od najvažnijih funkcija sportsko-rekreativnih aktivnosti je (re)socijalizacija ličnosti.

Puno je primera osoba sa invaliditetom koje su kroz sportsko-rekreativne aktivnosti postigle uravnotežen društveni život i na psihološkom planu su veoma stabilne ličnosti.

O nama ...

Vi ste ovde: Polazna strana
(40)